Rada Programowa

Rada Programowa Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” jest ciałem opiniodawczym o charakterze doradczym złożonym z polityków, ekspertów, przedstawicieli świata nauki i mediów z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla osób – przedstawicieli innych państw i środowisk, o ile taka będzie decyzja Rady. Celem Rady jest opiniowanie działań podejmowanych w ramach Strategicznej Koncepcji „Karpacki Horyzont 2020”, wyznaczanie kierunków działań zmierzających do rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru Karpat, w tym nadzór nad tworzoną Strategią Karpacką. Rada Programowa Strategicznej Koncepcji Karpacki Horyzont 2020 poprzez swoje działania oraz zaangażowanie swoich członków promuje oraz zapewnia wsparcie działaniom Euroregionu Karpackiego zmierzającym do stworzenia wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej na obszarze Karpat. I Posiedzenie Rady Programowej Strategicznej Koncepcji odbyło się w dniach 1 – 2 czerwca 2011 roku w Świlczy k/ Rzeszowa w ramach Międzynarodowej Konferencji „Karpacki Horyzont 2020 – Wyzwania dla Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego” .

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl