Wprowadzenie

Cele i warunki realizacji koncepcji Karpacki Horyzont 2020

Proponuje się przyjęcie dwóch perspektyw dla określenia celów przedsięwzięcia (koncepcji) „Karpacki Horyzont 2020”. Pierwszą z nich jest długoterminowa perspektywa związana ze strategicznym wymiarem koncepcji. W jej świetle rezultatem działań będzie rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego, a najważniejszym produktem specjalny, Program Operacyjny „Carpathian Space Programme” realizowany w perspektywie finansowej  2014 – 2020. Składową funkcjonalną tego celu jest osiągnięcie przez podstawową strukturę współpracy (Euroregion Karpacki jako instytucja) zdolności do autonomicznego zarządzania programem (Euroregion Karpacki jak Instytucja Zarządzająca Programu „Carpathian Space Programme). Oprócz przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego „Carpathian Space Programme”, funkcją realizacji koncepcji „Karpacki Horyzont 2020” jest koordynacja i uzgodnienie pod kątem programowym  zapisów pozostałych programów operacyjnych realizowanych na obszarze Euroregionu Karpackiego w ramach przyszłej polityki spójności UE.

 

Celami mieszczącymi się w średniookresowej perspektywie oraz takimi których realizacja warunkuje realizację Celu Głównego są, po pierwsze stworzenie w ramach Euroregionu Karpackiego profesjonalnej opartej o krajowe stowarzyszenia samorządów struktury współpracy, po drugie zapewnienie dla tej struktury takich instytucjonalnych i  proceduralnych rozwiązań, które zagwarantują rzeczywistą koordynację działań oraz zapewnią zdolność organizacji do zarządzania poważnymi zadaniami w imieniu UE. Kolejnym dającym się wyodrębnić celem średniookresowym jest przygotowanie wspólnej Strategii Rozwoju Euroregionu Karpackiego, która wyznaczy strategiczne kierunki rozwoju Euroregionu, wskaże priorytety oraz działania i przede wszystkim stanowić będzie podstawę do synchronizacji przygotowania programów krajowych i regionalnych oraz przede wszystkim  Programu „Carpathian Space Programme”

    1 |  2 

Akapity [ od 2 od 2 ] z 2

Konferencja Prasowa Karpacki Horyzont 2020 6.09.11

Konferencja "Trzeci Sektor w Euroregionie Karpackim.

 

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl