KARR

Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego

Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego to specyficzna insptytucja prorozwojowa powołana w celu integracji i intensyfikacji współpracy pomiędzy istniejącymi instytucjami rozwoju regionalnego regionów przygranicznych (woj. podkarpackiego i  kraju preszowskiego). Utworzenie formalnych struktur współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny na obszarze pogranicza jest przejawem rzeczywistego wsparcia rozwoju Euroregionu Karpackiego w którym dąży się do uruchomienia w perspektywie finansowej 2014 – 2020 specjalnego programu operacyjnego dla Euroregionu Karpackiego. Idea „Karpackiego Horyzontu" wymaga przedefiniowania naszego myślenia o rozwoju, musimy na nowo określić warunki, zasady i metody wspólnej pracy. Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego jest właśnie przejawem takiego myślenia.


investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl