O Projekcie

NAZWA PROJEKTU:

„Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko - słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko - Słowackiego”

Źródło dofinansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Okres realizacji:

1.02. 2011 – 30.07.2012

Wartość całkowita projektu:

303 570,00 EUR

Wartość dofinansowana z EFRR:

255 160,18 EUR

Źródło dofinansowania: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Okres realizacji:

1.02. 2011 – 30.07.2012

Wartość całkowita projektu:

303 570,00 EUR

Wartość dofinansowana z EFRR:

255 160,18 EUR


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu jest rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego,   poprzez budowę wspólnej polsko-słowackiej formalnej struktury instytucjonalnej jednoczącej organizacje odpowiedzialne za rozwój regionalny po obu stronach granicy oraz opracowanie wspólnej strategii współpracy i koncepcji zagospodarowania przestrzennego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Integracja i intensyfikacja współpracy pomiędzy istniejącymi instytucjami rozwoju regionalnego regionów przygranicznych (woj. podkarpackie, kraj preszowski);

2. Utworzenie formalnych struktur współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny na obszarze pogranicza – Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego .

3. Integracja działań instytucji po obu stronach granicy w zakresie planowania przestrzennego i koordynacji celów strategicznych.


ETAPY PROJEKTU:

Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:

TWORZENIE – przygotowanie do uruchomienia Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

PLANOWANIE – rozpoczęcie funkcjonowania Agencji, utworzenie Polsko-Słowackiej Karpackiej Strategii Współpracy.

REALIZACJA – Przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-słowackiego.


PARTNERZY PROJEKTU:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca (Partner Wiodący)

Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku – Partner zagraniczny (PP1)

Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem – Partner zagraniczny (PP2)

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A w Rzeszowie – Partner krajowy (PP3)


BUDOWA KARPACKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO:

W II etapie projektu funkcjonowanie rozpoczyna Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego, która będzie zrzeszała m. in. podmioty utworzonej w ramach projektu „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Proszowskiego” sieci. Instytucja ta umożliwi stymulację rozwoju i koordynacja prac agencji rozwoju regionalnego na pograniczu polsko-słowackim. Za utworzenie Agencji odpowiada Partner Wiodący projektu – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, zaś w pracach przygotowawczych zmierzających do jej utworzenia biorą udział wszyscy partnerzy projektu.

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl