Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

ARR Svidník (Regionálna rozvojová agentúra Svidník)

ul. MUDr. Pribulu č.1, 089-01 Svidník

svidnik.gif

Agencja Rozwoju Regionalnego w Svidniku powstała 18.11.1996 r. jako stowarzyszenie osób prawnych. Została ona powołana w związku z potrzebą rozwiązywania społeczno-ekonomicznych problemów regionu. Od 2000 r. agencja jest członkiem zintegrowanej sieci ARR oraz Słowackiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego. Misją agencji jest przyczynienie się do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu Górnego Saris, pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz organizacjom non-profit. Jej celem jest zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie potencjału gospodarczego regionu. Podstawowe zadania agencji to: zapewnienie dostępu do informacji na temat programów operacyjnych, świadczenie usług doradczych w zakresie możliwości korzystania ze środków funduszy strukturalnych UE, tworzenie partnerstw i rozwijanie współpracy transgranicznej z partnerami zagranicznymi, współpraca z instytucjami uczestniczącymi w tworzeniu polityki regionalnej oraz zaangażowanymi w rozwój regionalny w Republice Słowackiej i za granicą.


DANE KONTAKTOWE:
Regionálna rozvojová agentúra
MUDr. Pribulu č.1
089-01 Svidník
Tel.: +00421 54 788 1390, +00421 54 788 1392
Fax: +421 54 788 1390
e-mail: rrask@vl.sk
www.rrasvidnik.sk


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl