Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

ARR w Humenné Humenné (Regionálna rozvojová agentúra Humenné)

ul. Štefánikova 18, 066-01 HUMENNÉ

humenne.jpg

Agencja Rozwoju Regionalnego w Humenné to stowarzyszenie osób prawnych założone 29.09.1994. Agencja jest zarządzana w oparciu o przyjęte przepisy kodeksu cywilnego i regulamin, który określa zadania i cele instytucji ukierunkowane na rozwój regionu.
W obszarze działania RRA Humenne są trzy powiaty - Humenne, Medzilaborce i Snina. RRA Humenne jest członkiem zintegrowanej sieci Agencji Rozwoju Regionalnego pod Patronatem Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego od 2000 r. Agencja współpracuje z lokalnym i regionalnym samorządem, przedsiębiorstwami, organizacjami trzeciego sektora (Stowarzyszenie miast i gmin Słowacji, punkt serwisowy dla sektora trzeciego, Stowarzyszenie Horny Zamplin, organizacje non-profit itp.) oraz grupami roboczymi utworzonymi na potrzeby rozwiązywania konkretnych problemów w zakresie rozwoju regionalnego. Wynikiem tej współpracy są cenne kontakty oraz doświadczenia, które są niezbędne w przygotowaniu i realizacji projektów.

DANE KONTAKTOWE:
Regionálna rozvojová agentúra
Štefánikova 18
066 01 HUMENNÉ
Tel.: +421 915 867 434
e-mail: rra.humenne@gmail.com
http://www.rra.sk/


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl