Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi / 7, 37-700 Przemyśl

parr.jpg

W ramach prowadzonej działalności PARR S.A. oferuje usługi zarówno przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, jak i organizacjom pozarządowym.

Przedsiębiorcy w ramach prowadzonego przez PARR S.A. Punktu Konsultacyjnego mogą uzyskać m.in. bezpłatną informację nt. aktualnie dostępnych programów finansowanych z funduszy UE oraz podstawową pomoc w przygotowaniu wniosków o dotacje. Poza bezpłatną pomocą PARR S.A. świadczy dla przedsiebiorców także usługi odpłatne. Na ich zlecenie przygotowuje wnioski do programów finansowanych z funduszy UE, opracowuje biznes plany oraz studia wykonalności inwestycji.
Na podstawie pozytywnego wyniku audytu przeprowadzonego w PARR S.A. w dniach 19-20 lutego 2008 r. przez firmę ZETOM-CERT Sp. z o.o. oraz zgodnie z zapisami § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MSP (Dz.U. Nr 27, poz. 221), PARR S.A. została wpisana do rejestru KSU pod numerem 09/14/2008/214. Akredytacja obejmuje usługi doradcze o charakterze ogólnym oraz usługi informacyjne.

Oferta PARR S.A. skierowana do samorządów obejmuje przygotowywanie kompleksowych wniosków aplikacyjnych do programów finansowanych z funduszy UE wraz ze studiami wykonalności inwestycji, opracowywanie Strategii Rozwoju, Planów Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Adresatem usług PARR S.A. są również organizacje pozarządowe. Z myślą o nich Spółka rozpoczęła prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS obejmującego swoim działaniem powiat przemyski /grodzki i ziemski/, oraz powiaty jarosławski, przeworski i lubaczowski. Ośrodek świadczy bezpłatne usługi informacyjne nt. możliwości dofinansowania projektów z programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz doradztwo w zakresie przygotowywania, wdrażania i zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS. Organizacjom pozarządowym PARR S.A. oferuje również usługi odpłatne, proponując przygotowanie wniosków aplikacyjnych do pozostałych programów dotacyjnych finansowanych ze środków krajowych, jak i zagranicznych.

PARR S.A. realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowo można o nich przeczytać w zakładce realizowane projekty.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada kilkunastoosobowy, prężny zespół pracowników, między innymi finansistów, ekonomistów, prawników i inżynierów, którzy wykonują szereg różnorodnych, lecz posiadających wspólny mianownik zadań służących społeczno-ekonomicznemu rozwojowi miasta i regionu zgodnie z misją Spółki.

 

DANE KONTAKTOWE:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1

37-700 Przemyśl

tel.: + 4816 676 09 85

fax:+48 16 676 09 86

e-mail: info@parr.pl

www.parr.pl


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl