Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

dolina-strugu.jpg

Mikroregion „Dolina Strugu”, położony w centralnej części Podkarpacia, został utworzony w 1994 roku. Obejmuje on obszar czterech gmin rolniczych usytuowanych nad brzegami wzgórz rzeczki Strug, od której wywodzi swoją nazwę. Integracja mikroregionu wokół programu rozwoju „Sami sobie”, pozwoliła na pokonanie wielu ograniczeń wynikających z uwarunkowań lokalnych i profilu gospodarczego. Nastąpił istotny rozwój infrastruktury technicznej, szczególnie telekomunikacyjnej, mimo trudności powodowanych ukształtowaniem terenu. Wykorzystuje się lokalne zasoby - źródła wód mineralnych. Podjęto udaną próbę organizacji rynku zbytu dla drobnych producentów rolnych. Zahamowano negatywne tendencje migracyjne.

Mikroregion ma rolniczy charakter gospodarczy. Rolnictwo tego obszaru, podobnie jak na całym Podkarpaciu, dostarcza żywność wytwarzaną metodami tradycyjnymi, o dużych walorach ekologicznych. Dość dobrze rozwinięta jest również infrastruktura techniczna. W ostatnich latach wybudowano liczne oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Samorządy gmin, w ramach skromnych budżetów, dbają o jej niezbędną dalszą rozbudowę, przeznaczając na ten cel także fundusze europejskie.

W roku 2005 mikroregion „Dolina Strugu” został przyjęty do programu działań pilotażowych mających na celu wdrożenie inicjatywy wspólnotowej Leader, która wzmocniła realizację działań lokalnych. Projekty typu Leader pomogły w opracowywaniu kolejnych inicjatyw w celu wymuszenia regionalnego rozwoju gospodarczego.

 

DANE KONTAKTOWE:

 

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

ul. Myśliwska 16

36-030 Błażowa

tel./fax.: +48 17 230 12 10

e-mail: strug@intertele.pl

www.dolinastrugu.pl


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl