Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Szopena, 35-959 Rzeszów

rarr.jpg

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. istnieje od roku 1933. Jej celem jest prowadzenie działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi regionu Podkarpacia poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk lokalnych oraz działalność doradczo-usługową w procesach restrukturyzacji, otwierania i wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, promocji regionu oraz pozyskania zagranicznych środków pomocowych. Cele te realizowane są poprzez wyspecjalizowane centra organizacyjne funkcjonujące w ramach Agencji, tj.:

1.      Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej, prowadzące działalność w zakresie organizacji szkoleń z zakresu funduszy europejskich; zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, koordynacji działań służących promocji regionu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania organizacyjnego Agencji i utrzymywania kontaktów z instytucjami partnerskimi w kraju i zagranicą.

2.      Centrum Współpracy Gospodarczej, mające na celu zapewnienie wsparcia podmiotom gospodarczym w dążeniu do pozyskania środków unijnych.

3.      Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji, zapewniające wsparcie sektora MŚP, aktywnych na polu innowacyjności i transferu technologii.

4.      Centrum Obsługi Inwestora, mające na celu zapewnienie wsparcia rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulację napływu inwestycji zewnętrznych.

5.      Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, wspierające przede wszystkim osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

6.      Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

7.       Centrum Projektowe MIASTOPROJEKT.

8.      Centrum Ekonomii Społecznej, wspierające i promujące podmioty ekonomii społecznej, działające na terenie województwa podkarpackiego.

9.      Biuro Terenowe w Przeworsku – Centrum Współpracy Transgranicznej, powstałe w celu zacieśniania współpracy transgranicznej poprzez pomoc w tworzeniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Euroregionu Karpackiego.

10.  Biuro Terenowe w Krośnie, prowadzące m.in. działalność informacyjną
i doradczą dla  podmiotów z obszaru Euroregionu Karpackiego zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy unijnych.

Agencja jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Konsultantów PHARE/TACIS w Brukseli, uprawniającym do realizacji kontraktów z Funduszy Komisji Europejskiej. Jest również członkiem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego NARDA, skupiającego agencje z całej Polski.

Jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego została nagrodzona przez Komisję Europejską Nagrodą GRAND PRIX - "Partnerzy w działaniu" za realizację Programów PHARE.

RARR aktywnie współpracuje z innymi agencjami rozwoju regionalnego działającymi na terenie województwa podkarpackiego. Dla wzmocnienia pozycji rynkowej agencji powołano w maju 2001 roku Podkarpacką Radę Agencji Rozwoju Regionalnego (PRARR). Celem PRARR jest integracja i jednolita reprezentacja agencji, wzmocnienie ich pozycji i zdolności absorpcyjnej środków pomocowych, wspierających rozwój regionalny, inicjowanie programów i podejmowanie wspólnych inicjatyw ważnych dla rozwoju województwa. Do zadań rady należy wspólna reprezentacja agencji, wzajemne wspieranie się w inicjatywach lokalnych i regionalnych, wspólna realizacja projektów dot. rozwoju województwa, pełniejsze wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich oraz występowanie jako partner dla władz samorządowych.

 

-->

DANE KONTAKTOWE:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów

 

 

 

-->

DANE KONTAKTOWE:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51

35-959 Rzeszów


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl