Mapa rozwoju regionalnego pogranicza polsko- słowackiego

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć wspierających sektor MŚP jest Tarnobrzeski Inkubator Przedsiębiorczości, który Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Urzędem Miasta uruchomiła w 1999 roku. Aktualnie w Inkubatorze działa 8 firm. Środki na uruchomienie Inkubatora TARR S.A. pozyskała w ramach grantu ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach finansowego wsparcia ze strony samorządu Miasta Tarnobrzega. Cele działania Agencji to przede wszystkim: przeciwdziałanie bezrobociu na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg oraz gmin z regionu miasta Tarnobrzega przez promowanie przedsiębiorczości; pomoc dla firm z sektora MŚP w rozpoczęciu i rozwoju działalności  oraz współudział w działaniach Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na rzecz pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości, wymiany myśli technicznej oraz szkolenia i prezentowania osiągnięć regionu.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi działalność mającą na celu doradztwo i pomoc dla rozwoju lokalnego środowiska biznesu. Jednym z jej podstawowych działań jest pomoc świadczona przedsiębiorcom i samorządom w planowaniu i zdobywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Mając na względzie dotychczasowe doświadczenie Agencja oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rozwojem lokalnym i promocją regionu. Wśród najważniejszych usług oferowanych przez Agencję znajdują się: opracowania strategii rozwoju dla gmin i powiatów, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin oraz opracowania Planów Rozwoju Lokalnego

Jedną z priorytetowych działalności TARR S.A. jest pomoc samorządom w pozyskiwaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego i innych na realizację różnorodnych przedsięwzięć. Powyższy cel realizowany jest m.in. poprzez przygotowywanie wniosków i aplikacji do tych programów, a także opracowywanie Studium wykonalności projektów, jako jednego z podstawowych dokumentów określających możliwości realizacji oraz korzyści płynące z danego projektu. Bardzo dobrą i efektywną współpracę w tej dziedzinie TARR S.A. prowadzi m.in. z gminami: Tarnobrzeg, Nisko, Majdan Królewski, Pysznica, Padew Narodowa, Radomyśl nad Sanem, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Bojanów, Grębów, Kolbuszowa, Koprzywnica.

 

DANE KONTAKTOWE:

ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
tel. + 48 15 822 61 87
fax. + 48 15 823 19 52
e-mail: tarr@tarr.pl

www.tarr.pl


Powrót

Mapa nie została wczytana, przepraszamy.
investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl