Fundusze

Stowarzyszenie jako instytucja wrażająca fundusze europejskie na obszarze Województwa Podkarpackiego (Funkcja wsparcia rozwoju)

Ta funkcja wiąże się bezpośrednio z decentralizacja systemów wdrażania poszczególnych programów Unii Europejskiej (PHARE CBC, Narodowego Programu PHARE, IW INTERREG III A i Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT 2007 – 2013, EISiP 2007 - 2013). Zapewnia ona możliwość bezpośredniego wsparcia współpracy transgranicznej swoich członków poprzez tzw. Mikroprojekty (do 50 000 EUR). Jest to punktu widzenia strategii aktywizacji Podkarpacia i włączania kolejnych jednostek samorządu terytorialnego podstawowy mechanizm.


Fundusze przedakcesyjne:

Status organu wykonawczego i instytucji zarządzającej dla Phare.

 

W ramach programów przedakcesyjnych PHARE Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska odpowiadało za wdrożenie komponentu na granice ze Słowacją i Ukrainą:

1 ) SK - edycje 2000, 2001, 2002 i 2003 w ramach których dofinansowane zostało:

  • 41 projektów na kwotę 542 588,52 EUR (Program Phare CBC)

2) UA - edycje 2000, 2001, 2002 i 2003 w ramach których dofinansowane zostało:

  • 86 projektów na kwotę : 2 135 650,69 EUR (porgram Phare Polska Granica Wschodnia)


 


Fundusze Strukturalne:

Status organu wykonawczego i instytucji zarządzającej dla Programu IW Interreg III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006

 

W jego ramach zostało dofinansowanych:

  • 31 projektów na kwotę: 362 905,46 EUR

Status organu wykonawczego i instytucji zarządzającej dla Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A /Tacis CBC 2004-2006

 

W jego ramach zostało dofinansowanych: :

  • 89 projektów na kwotę: 1 828 471,18 EUR

Status instytucji wdrażającej dla Priorytetu 3 „Mikroprojekty" w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

 

W jego ramach do chwili obecnej zostało dofinansowanych:

  • 43 projekty na kwotę:1 653 748,20 EUR

DO CHWILI OBECNEJ

Liczba wróżonych projektów: 290
Na łączną kwotę: 6 523 364,05 EUR.

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl