Euroregion Karpacki Polska

Organizacja

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska powstało w 2000 roku, jako organizacja reprezentująca stronę polską Euroregionu Karpackiego. Po 10 latach funkcjonowania skupia 62 samorządy członkowskie z obszaru Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami na obszarze Euroregionu Karpackiego, w szczególności z Ukrainy i ze Słowacji. Celem organizacji jest wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego.Działalność

Stowarzyszenie prowadzi wieloaspektową i wielodziedzinową międzynarodową działalność zmierzającą do realizacji postawionych przed nim celów rozwojowych. Będąc podstawową trans graniczną strukturą współpracy w Euroregionie Karpackim po stronie polskiej, koordynuje działania swoich akcjonariuszy – samorządów terytorialnych oraz innych organizacji w zakresie współpracy terytorialnej i rozwoju regionalnego. Stowarzyszenie jest również organizacją ekspercką wspierającą i organizującą środowiska i osoby związane z rozwojem regionalnym i współpracą gospodarczą. Stowarzyszenie jest również od 2001 roku instytucją wdrażającą programy Unii Europejskiej.

 


Usługi

Stowarzyszenie realizuje  swoją politykę poprzez prowadzenie usług skierowanych do podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Podstawowym elementem wpływającym na oferowane serwisy jest podejście projektowe oparte o metodykę BPM (Bussines Project Management) oraz podejście partnerskie na każdym etapie współpracy. Do najważniejszych serwisów Stowarzyszenia należą:

  • Współfinansowanie za pośrednictwem środków UE projektów trans granicznych
  • Kompleksowa pomoc w wyszukiwaniu partnerów społecznych i gospodarczych na obszarze Karpat
  • Pomoc w przygotowaniu projektów terytorialnych na obszarze Karpat
  • Obsługa inwestorów – kojarzenie partnerów gospodarczych
  • Prowadzenie zespołów projektowych oraz przygotowywanie gotowych strategii i dokumentów planistycznych
  • Pośrednictwo w kontaktach z władzami publicznymi oraz instytucjami około biznesowymi na obszarze Karpat
  • Prowadzenie kampanii medialnych, promocyjnych i marketingowych

Kto kim jest w Euroregionie Karpackim?

KIEROWNICTWO KONSORCJUM KARPACKIEGO:

 

JÓZEF JODŁOWSKI

Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

 

JOZEF POLAĈKO

Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja Północ

 

VOLODYMYR HOROBOVYY

Prezes Stowarzyszenia  Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina"

 

Koordynacja międzynarodowa:

DAWID LASEK

Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl