Euroregiony

Euroregiony w Polsce

Szczególną formą współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności lokalne i regionalne, jest współpraca euroregionalna. Forma ta wyróżnia się najwyższym stopniem instytucjonalizacji struktur współdziałania ponadgranicznego. Współpraca transgraniczna nabiera cech współpracy euroregionalnej z chwilą wprowadzenia stałych, instytucjonalnych form współdziałania poprzez tworzenie stowarzyszeń (związków celowych), rad, sekretariatów, grup roboczych, komitetów zarządzających itp., a także licznych powiązań z wyspecjalizowanymi krajowymi i międzynarodowymi organami koordynacji współpracy transgranicznej.

Obecnie miasta i gminy przygraniczne zrzeszone są dziś w 15 Euroregionach położonych wzdłuż granic lądowych i wybrzeża Morza Bałtyckiego. W tabeli 1 zamieszczono nazwy euroregionów.

 

 

Lp.

 

 

Nazwa euroregionu

 

Data utworzenia

 

Obszar euroregionu po stronie polskiej

 

Partnerzy zagraniczni

 

Link do strony

 

1.

Bałtyk

 

 

22.02.1998

 

woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie

 

Rosja, Litwa, Szwecja, Dania

 

www.eurobalt.org.pl

2.

Niemen

 

06.06.1997

 

woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie

 

Litwa, Białoruś, Rosja

 

www.niemen.org.pl

 

3.

Bug

 

29.09.1995

 

woj. lubelskie

 

Ukraina, Białoruś

 

www.euroregionbug.pl

 

4.

Karpacki

 

14.02.1993

 

woj. podkarpackie

 

Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia

 

www.karpacki.pl

 

5.

Tatry

 

 

26.08.1994

 

woj. małopolskie

 

Słowacja

 

www.euroregion-tatry.pl

6.

Beskidy

 

09.06.2000

 

woj. śląskie, małopolskie

 

Czechy, Słowacja

 

www.euroregion-beskidy.pl

 

7.

Śląsk Cieszyński

 

22.04.1998

 

woj. śląskie

 

Czechy

 

www.euroregion.olza.pl

 

8.

Silesia

 

20.09.1998

 

woj. śląskie, opolskie

 

Czechy

 

www.euroregion-silesia.pl

 

9.

Pradziad

 

02.07.1997

 

woj. opolskie

 

Czechy

 

www.europradziad.pl

 

10.

Glacensis

 

 

 

05.12.1996

 

woj. dolnośląskie

 

Czechy

 

www.euroregion-glacensis.ng.pl

11.

Nysa

 

21.12.1991

 

woj. dolnośląskie

 

Niemcy, Czechy

 

www.euroregion-nysa.pl

 

12.

Sprewa-Nysa–Bóbr

 

 

2.06.1993

 

woj. lubuskie

 

Niemcy

 

www.euroregion-snb.pl

13.

Pro Europa Viadrina

 

21.12.1993

 

woj. lubuskie

 

Niemcy

 

www.euroregion-viadrina.pl

 

14.

Pomerania

 

15.12.1995

 

woj. zachodniopomorskie

 

Niemcy, Szwecja

 

www.pomerania.org.pl

 

15.

Puszcza Białowieska

 

25.05.2002

 

woj. podlaskie

 

Białoruś

 

www.euroregion-pb.pl

 

 


Szczególną formą współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności lokalne i regionalne, jest współpraca euroregionalna. Forma ta wyróżnia się najwyższym stopniem instytucjonalizacji struktur współdziałania ponadgranicznego. Współpraca transgraniczna nabiera cech współpracy euroregionalnej z chwilą wprowadzenia stałych, instytucjonalnych form współdziałania poprzez tworzenie stowarzyszeń (związków celowych), rad, sekretariatów, grup roboczych, komitetów zarządzających itp., a także licznych powiązań z wyspecjalizowanymi krajowymi i międzynarodowymi organami koordynacji współpracy transgranicznej.

Obecnie miasta i gminy przygraniczne zrzeszone są dziś w 15 Euroregionach położonych wzdłuż granic lądowych i wybrzeża Morza Bałtyckiego. W tabeli 1 zamieszczono nazwy euroregionów.

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl