POWITANIE

Szanowni Państwo

 

 

Witam serdecznie na stronie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Uruchomienie strony internetowej jak i samej agencji jest jednym z efektów projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt pod nazwą „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego” realizowany jest w transgranicznym partnerstwie przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Świdniku (Słowacja), Agencją Rozwoju Regionalnego w Humennem (Słowacja) i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (Polska),
Strona niniejsza jest jednym z przejawów nowej polityki informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, polegającej z jednej strony na tematycznym i specjalistycznym podejściu do różnych aspektów funkcjonowania Euroregionu – w tym wypadku jest to rozwój regionalny. Z drugiej strony chcemy podporządkować nasze działania realizacji strategicznego celu Stowarzyszenia, jakim jest uruchomienie w perspektywie finansowej 2014 – 2020 specjalnego programu operacyjnego na rzecz rozwoju Karpat. Inicjatywa ta pod nazwą „Karpacki Horyzont 2020” wymaga przede wszystkim prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej, której wynikiem będzie mobilizacja zasobów instytucjonalnych, ludzkich oraz politycznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

Kolejną cechą naszej polityki jest  otwartość – zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do współpracy. Nasza organizacja współdziała z wieloma ekspertami  z różnych dziedzin. W tym przypadku zachęcam wszystkie osoby związane z rozwojem regionalnym – dołączcie do nas! Ta strona jest dla tych wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w dyskusji na temat rozwoju społeczno – gospodarczego Karpat Wschodnich, oraz tych, którzy chcą wnieść swój wkład w konstruowanie przyszłych prorozwojowych rozwiązań.

 

 

Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Dawid Lasek

wycieta_postac.png

Witam serdecznie na stronie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Uruchomienie strony internetowej jak i samej agencji jest jednym z efektów projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. Projekt pod nazwą „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego” realizowany jest w transgranicznym partnerstwie przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Świdniku (Słowacja), Agencją Rozwoju Regionalnego w Humennem (Słowacja) i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego (Polska),
Strona niniejsza jest jednym z przejawów nowej polityki informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, polegającej z jednej strony na tematycznym i specjalistycznym podejściu do różnych aspektów funkcjonowania Euroregionu – w tym wypadku jest to rozwój regionalny. Z drugiej strony chcemy podporządkować nasze działania realizacji strategicznego celu Stowarzyszenia, jakim jest uruchomienie w perspektywie finansowej 2014 – 2020 specjalnego programu operacyjnego na rzecz rozwoju Karpat. Inicjatywa ta pod nazwą „Karpacki Horyzont 2020” wymaga przede wszystkim prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej, której wynikiem będzie mobilizacja zasobów instytucjonalnych, ludzkich oraz politycznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

Kolejną cechą naszej polityki jest  otwartość – zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do współpracy. Nasza organizacja współdziała z wieloma ekspertami  z różnych dziedzin. W tym przypadku zachęcam wszystkie osoby związane z rozwojem regionalnym – dołączcie do nas! Ta strona jest dla tych wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w dyskusji na temat rozwoju społeczno – gospodarczego Karpat Wschodnich, oraz tych, którzy chcą wnieść swój wkład w konstruowanie przyszłych prorozwojowych rozwiązań.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska powstało w 2000 roku, jako organizacja reprezentująca stronę polską Euroregionu Karpackiego. Po 10 latach funkcjonowania skupia 62 samorządy członkowskie z obszaru Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami na obszarze Euroregionu Karpackiego, w szczególności z Ukrainy i ze Słowacji. Celem organizacji jest wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego.

investin_carpathians.gif euroregion_karpacki.gif karpacki_horyzont.gif

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2011 Karpacki Horyzont

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

projekt: agencjainvitro.pl   realizacja: agendo.pl