KARR

Karpatská agentúra regionálneho rozvoja

Karpatská agentúra regionálneho rozvoju (KARR) je špecifickou prorastovou inštitúciou vytvorenou s cieľom integrovať a intenzifikovať spoluprácu medzi existujúcimi inštitúciami regionálneho rozvoja prihraničných regiónov (Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja). Vytvorenie formálnych štruktúr inštutúcií zodpovedných za regionálny rozvoj v pohraničí je prejavom skutočnej podpory rozvoja Karpatského euroregiónu, v ktorom sa usilujeme spustiť špeciálny operačný program pre Karpatský euroregión v plánovacom období 2014 – 2020. Idea Karpatského horizontu si vyžaduje predefinovať naše uvažovanie o rozvoji, musíme znova stanoviť podmienky, zásady a metódy spoločnej práce. KARR je prejavom takéhoto uvažovania.

 

 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl