Agentúra

Tlacova konferencia - 9. maja 2012

Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – tlačová konferencia – 9. mája 2012


Dňa 9. mája 2012 sa v sídle Združenia Karpatský euroregión Poľsko na ul. Rynek 5 v Rzeszove uskutočnila tlačová konferencia, ktorú zorganizovalo Združenie Karpatský euroregión Poľsko v rámci projektu Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – výstavba spoločných poľsko-slovenských štruktúr pre spoločný rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Tlačová konferencia bola venovaná Karpatskej agentúre regionálneho rozvoja - cezhraničnej inštitúcii, ktorej poslaním bude koordinovať aktivity subjektov zaoberajúcich sa regionálnym rozvojom oblasti poľsko-slovenského pohraničia.

Počas konferencie prebehlo slávnostné podpísanie dohody o zriadení agentúry, pričom signatármi boli:

pán Józef Jodłowski – predseda predstavenstva Združenia Karpatský euroregión Poľsko
pán Dawid Lasek – podpredseda predstavenstva Združenia Karpatský euroregión Poľsko
pán Krzysztof Kłak – predseda predstavenstva Rzeszovskej agentúry regionálneho rozvoja S. A.
pán Józef Twardowski – podpredseda predstavenstva Rzeszovskej agentúry regionálneho rozvoja S. A.
pán Peter Pichonský – riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry v Humennom (Slovensko)
pán Miron Mikita – riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry vo Svidníku (Slovensko)

Hlavným cieľom dohody je spoločná činnosť v rámci agentúry v oblasti podpory rozvoja poľsko-slovenskej a medzinárodnej partnerskej spolupráce v záujme rovnomerného sociálno-ekonomického rozvoja v oblasti Karpatského euroregiónu. Jednotlivými cieľmi Karpatskej agentúry regionálneho rozvoja sú: 
• tvorba väzieb medzi vnútroštátnymi a zahraničnými subjektmi v oblasti hospodárskej činnosti,
• činnosť smerujúca k zintezívneniu hospodárskeho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia a územia Karpatského euroregiónu,
• činnosť v prospech rozvoja vidieka na poľsko-slovenskom pohraničía a na území Karpatského euroregiónu,
• činnosť napomáhajúca hospodárskemu rozvoju, vrátane rozvoja podnikania na území Karpatského euroregiónu,
• napomáhanie  reštrukturalizačných procesov na území Karpatského euroregiónu,
• propagácia prioritných odvetví v Podkarpatskom vojvodstve (letectvo, chémia, poľnohospodársko-potravinárska výroba a turistika),
• tvorba, propagácia a posilnenie imidžu vojvodstva ako regiónu s výhodnými podmienkami na realizáciu hospodárskej činnosti na medzinárodnej úrovni,
• zjednotenie plánov územného rozvoja poľsko-slovenského pohraničia a územia Karpatského euroregiónu,
• zjednotenie systému spístupňovania informácií potenciálnym investorom o možnostiach investovania v podkarpatskom regióne,
• aktivity v prospech európskej integrácie so zvláštnym zohľadnením spolupráce medzi komunitami cezhraničnými a medzinárodnými,
• lobbing v prospech rozvoja územia Karpatského euroregiónu,
• propagácia kultúry, umenia a tradícií pohraničných oblastí s rešpektovaním rozdielov,
• propagácia modelu medziodvetvovej spolupráce.

Na konferencii boli odprezentované základné črty agentúry a došlo k výmene skúseností z oblasti fungovania inštitúcií takéhoto typu na poľskej a slovenskej strane Karpatského euroregiónu.

dsc_0238.jpg
dsc_0237.jpg
dsc_0285.jpg
dsc_0286.jpg
dsc_0292.jpg
dsc_0298.jpg
dsc_0325.jpg
dsc_0329.jpg
dsc_0234.jpg
 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl