O projekte

NÁZOV PROJEKTU

Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – tvorba spoločných poľsko- slovenských štruktúr pre spoločný rozvoj poľsko-slovenského pohraničia

Zdroj spolufinancovania: projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európského fondu regionálneho rozvoja (EFRR), v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 - 2013.

 

Obdobie realizácie:

1. 2. 2011 –  30. 7. 2012

Celková hodnota projektu:

303 570,00 EUR

Spolufinancovanie z EFRR:

255 160,18 EUR

 HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu je rozvoj poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce s métou rovnovážneho spoločensko-ekonomickéko rozvoja na pohraničnom poľsko-slovenskom území prostredníctvom výstavby spoločnej poľsko-slovenskej formálnej inštitucionálnej štruktúry jednotiacej zodpovedné organizácie za regionálny rozvoj na oboch stranách hranice a taktiež vypracovanie spoločnej stratégie spolupráce a koncepcie obhospodárenia územia.

 


ČIASTKOVÉ CIELE:

Čiastkové ciele projektu sú:

1. Integrácia a intenzifikácia spolupráce medzi jestvujúcimi inštitúciami regionálneho rozvoja regiónov prihraničných oblastí (Podkarpatské vojvodstvo. Prešovský kraj);

2. Vytvorenie formálnych štruktúr spolupráce inštitucií zodpovedných za regionálny rozvoj na území pohraničia – Karpatskej agentúry regionálneho rozvoja.

3. Zosúladenie činnosti inštitúcií na oboch stranách hranice v oblasti územného plánovania a koordinácie strategických cieľov.

 

ČIASTKOVÉ CIELE:

Čiastkové ciele projektu sú:

1. Integrácia a intenzifikácia spolupráce medzi jestvujúcimi inštitúciami regionálneho rozvoja regiónov prihraničných oblastí (Podkarpatské vojvodstvo. Prešovský kraj);

2. Vytvorenie formálnych štruktúr spolupráce inštitucií zodpovedných za regionálny rozvoj na území pohraničia – Karpatskej agentúry regionálneho rozvoja.

3. Zosúladenie činnosti inštitúcií na oboch stranách hranice v oblasti územného plánovania a koordinácie strategických cieľov.


ETAPY PROJEKTU:

Aktivity v rámci projektu boli rozdelené na tri šesťmesačné etapy:

  1. TVORBA – príprava spustenia Karpatskej agentúry regionálneho rozvoja.
  2. PLÁNOVANIE – začatie fungovania agentúry, vytvorenie Poľsko-slovenskej karpatskej stratégie spolupráce.
  3. REALIZÁCIA – príprava koncepcie obhospodárenia územia poľsko-slovenského pohraničia.

PARTNERI:

 

  • Združenie Karpatský euroregión Poľsko – žiadateľ (vedúci partner)
  • Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku – zahraničný partner (PP1)
  • Regionálna rozvojová agentúra v Humennom – zahraničný partner (PP2)
  • Rzeszowská agentúra regionálneho rozvoja S. A. v Rzeszowe – miestny partner (PP3)

VÝSTAVBA KARPATSKEJ AGENTÚRY REGIONÁLNEHO ROZVOJA:

V II. etape projektu začína fungovať Karpatská agentúra regionálneho rozvoja, ktorá bude združovať o. i. subjekty vytvorené  v rámci projektu Analýza – integrácia – sieťovanie regionálnych potencialov Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja. Táto inštitúcia umožní stimulovať rozvoj a koordináciu práce agentúr regionálneho rozvoja na poľsko-slovenskom pohraničí. Za vytvorenie agentúry zodpovedá vedúci partner projektu – Združenie Karpatský euroregión Poľsko, ale na prípravných prácach smerujúcich k jej vzniku sa podieľajú všetci partneri projektu.

 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl