Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca

Zlom, ku ktorému došlo v 90. rokoch spôsobil, že tradičná medzištátna spolupráca začala ustupovať novým spôsobom spolupráce, t. j. cezhraničnej a medziregionálnej spolupráci.

 

Cezhraničná spolupráca sa vysvetľuje všelijako, jedna z definícií sa nachádza v Európskej charte hraničných a cezhraničných regiónov, vydanej v roku 1981 Združením európskych hraničných regiónov. Definuje cezhraničnú spoluprácu ako spoluprácu jednak susedskú – k sebe patriacich regiónov, jednak zahraničnú – orgánov moci na úrovni regionálnej a miestnej, organizácií alebo inštitúcií reprezentujúcich hraničné územia. Podčiarkuje, že cezhraničná spolupráca nie je len činnosťou miestnych či regionálnych vlád, ale má podobu tiež spoločných iniciatív podnikov, organizácií a obyvateľov.

 

Cezhraničná spolupráca je zvláštnym príkladom medzinárodnej spolupráce, ktorej charakteristickými rysmi sú susedskosť kontaktov a taktiež miestna alebo regionálna úroveň súčinnosti. Nie je zahraničnou politikou štátu a neohrozuje územnú integritu. Medzinárodné dohody o dvojstrannej spolupráci nemajú za cieľ realizovať spoluprácu medzi štátnymi orgánmi. Ich úlohou je odporúčať, v akých podmienkach samosprávy susediacich štátov môžu nadviazať spoluprácu a aké sú z toho dôsledky na vnútorné normy. Cezhraničná spolupráca nie je tiež prostriedkom, s pomocou ktorého územné samosprávy môžu získať kompetencie, ktoré nemajú celoštátny právny účinok. Nemá tiež za cieľ vytvoriť nové formy miestnych orgánov nadnárodného charakteru.

 

 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl