Fondy

Združenie ako inštitúcia implementujúca eurofondy na území Podkarpatského vojvodstva (Funkcia podpory rozvoja)

Táto funkcia sa bezprostredne spája s decentralizáciou systémov zavádzania jednotlivých programov Európskej únie (PHARE CBC, Národný program PHARE, IW INTERREG III A a Program susedstva INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT 2007 – 2013, EISiP 2007 - 2013). Zabezpečuje možnosť bezprostrednej podpory cezhraničnej spolupráce svojich členov cez tzv. mikroprojekty (do 50 000 EUR). Ide o súčasť podoby aktivizačnej stratégie Podkarpacia a o základný mechanizmu zapájania ďalších územných samosprávnych jednotiek.

 Predvstupové fondy

Štatút vykonávacieho orgánu a riadiacej inštitúcie pre Phare.


V rámci predvstupových programov PHARE Združenie Karpatský euroregión Poľsko zodpovedalo za implementovanie komponentu na hranici so Slovenskom a s Ukrajinou:

 

1 ) SK - výzvy 2000, 2001, 2002 a 2003, v rámci ktorých bolo spolufinancovaných celkove:

  • 41 projektov v sume 542 588,52 EUR (Program Phare CBC)

2) UA - výzvy 2000, 2001, 2002 a 2003, v rámci ktorých bolo spolufinancovaných celkove:

  • 86 projektov v sume: 2 135 650,69 EUR (program Phare Poľsko Východná hranica)

Štrukturálne fondy

Štatút  vykonávacieho  orgánu a riadiacej inštitúcie pre Program IW Interreg III A Poľsko – Slovenská republika 2004 - 2006

 

V jeho rámci bolo spolufinacovaných:

  • 31 projektov sumou 362 905,46 EUR


 

Štatút vykonávacieho orgánu a riadiacej inštitúcie pre Program susedstva Poľsko – Bielorusko - Ukrajina INTERREG III A /Tacis CBC 2004 - 2006

 

V jeho rámci bolo spolufinancovaných:

  • 89 projektov sumou 1 828 471,18 EUR

 


 

Štatút implementujúcej inštitúcie pre Prioritu 3 Mikroprojekty v Programe cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

V jeho rámci bolo doteraz spolufinancovaných:

  • 43 projektov sumou 1 653 748,20 EUR

 

DOTERAZ

Počet implementovaných projektov: 290

Celková suma: 6 523 364,05 EUR

 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl