Investície

Investičný atlas Podkarpacia obsahujúci aktuálne investičné ponuky členských samospráv a ponuky hospodárskych zón na území Podkarpacia

Územie Východných Karpát je jednou z tých geografických oblastí v Európe, ktoré v sebe spájajú dve na pohľad protikladné charakteristiky. Na jednej strane je to unikátne územie z prírodného a kultúrneho hľadiska, z druhej i napiek tomu, že patrí k oblastiam Európy najviac na periférii je krajom podnikavých ľudí a veľkých možností. Obrovskú úlohu v atraktivite tohto územia zohráva susedstvo karpatských krajín – členov Európskej únie a Ukrajiny. Hľadajúc najlepšie riešenia Združenie Karpatský euroregión Poľsko kreuje 10 rokov politiku rozvoja Karpát s podporou medzinárodného partnerstva verejných, súkromnych a mimovládnych subjektov. Vytvárame systém spolupráce opretý o profesionálne organizačné štruktúry a tiež o procedúry, opierajúce sa o novodobé technológie IT. Predstavujeme našu otvorenosť a profesionalitu – ponúkame potenciál našich kontaktov a silu našich partnerských inštitúcií! Máme ambíciu, aby Karpatský euroregión bol územím spolupráce otvoreným pre investorov, podnikateľov a v neposlednom rade výnimočným miestom na odpočinok pre turistov z celého sveta.

 

 

KLIKNI NA VSTUP DO INVESTIČNÉHO ATLASU

scianka_3x3_economic.jpg

Investičný atlas Podkarpacia obsahujúci aktuálne investičné ponuky členských samospráv a ponuky hospodárskych zón na území Podkarpacia

Územie Východných Karpát je jednou z tých geografických oblastí v Európe, ktoré v sebe spájajú dve na pohľad protikladné charakteristiky. Na jednej strane je to unikátne územie z prírodného a kultúrneho hľadiska, z druhej i napiek tomu, že patrí k oblastiam Európy najviac na periférii je krajom podnikavých ľudí a veľkých možností. Obrovskú úlohu v atraktivite tohto územia zohráva susedstvo karpatských krajín – členov Európskej únie a Ukrajiny. Hľadajúc najlepšie riešenia Združenie Karpatský euroregión Poľsko kreuje 10 rokov politiku rozvoja Karpát s podporou medzinárodného partnerstva verejných, súkromnych a mimovládnych subjektov. Vytvárame systém spolupráce opretý o profesionálne organizačné štruktúry a tiež o procedúry, opierajúce sa o novodobé technológie IT. Predstavujeme našu otvorenosť a profesionalitu – ponúkame potenciál našich kontaktov a silu našich partnerských inštitúcií! Máme ambíciu, aby Karpatský euroregión bol územím spolupráce otvoreným pre investorov, podnikateľov a v neposlednom rade výnimočným miestom na odpočinok pre turistov z celého sveta.

KLIKNI NA VSTUP DO INVESTIČNÉHO ATLASU

 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl