PRIVITANIE

Privítanie


Vážené dámy, vážení páni!Srdečne Vás vítam na stránke Karpatskej agentúry regionálnego rozvoja. Uvedenie do prevádzky internetovej stránky, ako aj samotnej agentúry je jedným z výsledkov projektu podporeného Európskou úniou zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Projekt pod názvom Karpatská agentúra regionálneho rozvoja – výstavba spoločných poľsko-slovenských štruktúr pre spoločný rozvoj územia poľsko-slovenského pohraničia sa realizuje v cezhraničnom partnerstve Združením Karpatský euroregión Poľsko spoločne s Regionálnou rozvojovou agentúrou vo Svidníku (Slovensko), Regionálnou rozvojovou agentúrou v Humennom (Slovensko) a Rzeszovskou agentúrou regionálneho rozvoja (Poľsko). Táto stránka je jedným z prejavov novej informačnej a propagačnej politiky Združenia Karpatský euroregión Poľsko, spočívajúcej na jednej strane na tematickom a špecializovanom prístupe k rôznym aspektom fungovania euroregiónu – v tomto prípade ide o regionálny rozvoj. Na druhej strane chceme podriadiť naše aktivity naplneniu strategického cieľa združenia, ktorým je spustenie v programovacom období 2014 – 2020 špeciálneho operačného programu v prospech rozvoja Karpát. Táto iniciatíva nazvaná Karpatský horizont 2020 si vyžaduje predovšetkým účinnú informačnú politiku, ktorej rezultátom bude mobilizácia zdrojov, tak organizáciíi, ľudí, ako aj politiky, nevyhnutných pre dosiahnutie úspechu.

 

Ďalším rysom našej politiky je otvorenosť – preto pozývam všetkých záujemcov k spolupráci. Naša organizáca vyvíja aktivity spolu s mnohými odborníkmi z rôznych sfér. V tomto prípade vyzývam všetkých, čo sú spojení s regionálnym rozvojom – pridajte sa k nám! Táto stránka je pre tých všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť na diskusii o sociálno-hospodárskom rozvoji Východných Karpát, ako aj pre tých, ktorí chcú prispieť svojím dielom k vytvoreniu budúcich prorozvojových riešení.

Podpredseda predstavenstva

Združenia Karpatský euroregión Poľsko

Dawid Lasek

d-lasek.jpg
 
 

Všetky práva vyhradené  (c) 2011 Karpatský horizont

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálnho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

design: invitroagency.com   realization: agendo.pl